MV-32 Veilig werken bij de klant voor bulkwagenchauffeurs

Bulkwagenchauffeurs die gaan lossen bij de klanten kunnen in onveilige situaties terecht komen als de voorzieningen ter plekke niet in orde zijn. Bijvoorbeeld bij ondeugdelijke silo’s, moeilijk bereikbare aansluitpunten, rommelige werkomstandigheden, kuilen in het terrein, gladheid e.d. Als een klant niet of nauwelijks geneigd is om deze onveilige situaties aan te pakken, kan het lastig zijn om tot verbeteringen te komen zonder daarbij de klant kwijt te raken. De volgende maatregelen kunnen helpen het probleem aan te pakken:

 • Zorg dat vóór of bij de eerste levering de chauffeur samen met de klant een ‘Formulier eerste levering’ invult.(of een ander document met dezelfde strekking). Op die lijst worden aandachtspunten voor een juiste en veilige levering vastgelegd. Daarmee wordt ook -in overleg met de klant- in kaart gebracht waar knelpunten bij de klant zijn en welke aanpak daarbij past. Zorg dat de juiste veiligheidsaspecten in de lijst worden opgenomen, zoals:
  • Veilige aanrijdroute
  • Technische staat van de silo’s, (bijvoorbeeld de kwaliteit van de poten, ondergrond en zodanige ontluchting dat de silo niet kapot geblazen kan worden bij het lossen)
  • Zicht op silo en de ontluchting tijdens het lossen
  • Locatie en staat van de gierkelders
  • Hoogte en bereikbaarheid van de aansluitpunten van de bulkslangen (liefst tussen heup- en schouderhoogte)
  • Wat te doen bij gladheid door sneeuw of ijzel, zeker in combinatie met schuin wegdek, bruggetjes en kuilen? (Mogelijke maatregelen: schuiven, zand strooien e.d.)
  • Voorkomen van stoot-, val- en snijgevaar
 • Het is van belang dat een chauffeur die afspraken maakt bij de eerste levering voldoende instructie heeft meegekregen om de knelpunten in kaart te brengen en goede afspraken te maken.
 • Probeer met de klant tot een afspraak te komen dat bij nieuwbouw of vervanging van silo’s deskundigen van het diervoederbedrijf in samenwerking met transport adviseren over de exacte plaatsing en technische specificaties van de silo’s.
 • Breng als werkgever in kaart bij welke klanten gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij sneeuw en ijzel, bijvoorbeeld bij ‘dijk- of laanklanten’ en probeer hen zo mogelijk vóór aangekondigd winterweer te beleveren.
 • Stel als werkgever vast welke stappen de chauffeur bij onveilige situaties bij de klant kan doorlopen. Zoals:
  • Eerst zelf in overleg met de klant tot een oplossing proberen te komen; De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn terrein
  • Lukt dat niet, dan contact opnemen met de leidinggevende die in gesprek gaat met de contactpersoon bij de klant
  • Bij acuut gevaar is de lijn: niet lossen
 • Zorg bij het inwerken en de arbovoorlichting van chauffeurs dat zij oog krijgen voor veiligheidsaspecten bij het lossen bij de klant en inschattingen kunnen maken over de risico’s. Leer hen eventueel LMRA’s te maken: ‘Last Minute Risc Analyses’. Aanbeveling: maak LMRA een onderdeel van de arbo-instructies en het handboek van de chauffeurs.
 • Verstrek eventueel de chauffeur bij gladheid een zak grit om kleine gladde knelpunten op het terrein te verhelpen en een vloeistoftrekker als het om mest gaat.

Organisatorisch

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden