MV-01 Werkschakelaars en afsluiters

Werkschakelaars zijn belangrijke voorzieningen om werkzaamheden in of aan een machine veilig uit te kunnen voeren. Met een werkschakelaar kan de motor of een samenstel van motoren van een machine uitgeschakeld worden. Werkschakelaars zijn nodig bij alle elektrisch aangedreven machines, tenzij de schakelkast vlakbij de elektromotor is geplaatst.  

Plaats werkschakelaars zo dicht mogelijk bij de plek waar de riskante werkzaamheden plaatsvinden, zoals bij reparatieluiken.
Het is aan te bevelen dat machines en hun bijbehorende werkschakelaars zijn voorzien van identieke nummers, dit om vergissingen te voorkomen.

Naast gebruik van de werkschakelaar dient bij het werken aan installaties (machines, leidingsystemen e.d. inclusief aandrijvingen zoals hydraulische of pneumatische systemen e.d.) zeker gesteld te worden dat systemen met vloeistoffen en gassen drukloos gemaakt worden en gevaarlijke stoffen verwijderd worden. Alle vormen van energie moeten uitgeschakeld worden, om te voorkomen dat machines en andere vormen van energie onbedoeld ingeschakeld worden tijdens werkzaamheden daar aan..  

Bij werkzaamheden waarbij werknemers zich geheel of gedeeltelijk in de machine/het arbeidsmiddel begeven is het zaak om ook de aan- en afvoer te blokkeren met kleppen of  schuiven. Het is ook belangrijk om afsluiters af te sluiten of te blokkeren met handafsluiters, zodat er geen toevoer van stoom, gassen of vloeistoffen mogelijk is. 

Pas bij werkzaamheden in een machine een Lock-out procedure toe waarbij de werkschakelaars en afsluiters worden vergrendeld. Bij enkele grote machines en installaties is het omzetten van de werkschakelaar niet voldoende. Er zijn dan meer stappen nodig om de veiligheid te waarborgen bij werkzaamheden in de machine. Zoals: hoofdschakelaar uit, noodstop in, zekeringen verwijderen, V-snaren demonteren.

Zorg voor duidelijke instructies zodat bekend is welke voorzorgsmaatregelen bij welke machines nodig zijn.

Technisch. 

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden