MV-02 Voorlichting en onderricht

Regelmatige voorlichting over risico’s van arbeidsmiddelen, de beschermende voorzieningen en maatregelen en over de juiste omgang daarmee kunnen de risico’s verder beheersen. Het uitgangspunt is dat operators alleen die machines bedienen en het eerste niveau van onderhoud er aan mogen plegen als zij doeltreffend zijn voorgelicht en geïnstrueerd over de risico van die machine en over de manier om goed met die risico’s om te gaan.

Bedenk dat eenmalige voorlichting maar een kort effect heeft. Herhaling van de voorlichting, liefst in steeds andere vormen, is nodig om voor een langdurig effect  te zorgen. Om deze herhaling te borgen is een arbovoorlichtingsplan of -schema op zijn plaats dat per functie aangeeft welke arbovoorlichting en –instructie nodig is en hoe vaak die wordt herhaald. Daarbij is het goed te beseffen dat praktische instructie doeltreffender is dan alleen informatieoverdracht.

Het is aan te bevelen dat in het bedrijf zorgvuldig geregistreerd wordt welke medewerkers welke trainingen hebben gevolgd, en dat ook medewerkers zelf steeds een bewijs van deelname ontvangen.

Zorg verder dat bij iedere machine een Nederlandstalige gebruikershandleiding aanwezig is. Deze handleiding is afgestemd op het kennis- en ervaringsniveau van de doelgroep. Een aanbeveling is om bij elke machine met machine-instructiekaarten de juiste en veilige werkwijze aan te geven. Leden van Nevedi kunnen bij hun voorlichting gebruik maken van het Veiligheidspaspoort Nevedi.

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden