MV-08 Verkeersveiligheid

Als transportvoertuigen, zoals heftrucks, en voetgangers zich in elkaars buurt begeven kan er aanrijdgevaar ontstaan. Waar mogelijk wordt een fysieke scheiding aangebracht tussen loop- en rijroutes. Is dat niet mogelijk dan worden de looproutes met belijningen aangegeven. Zo nodig worden op onoverzichtelijke gedeeltes bolspiegels geplaatst. Zorg verder dat rijroutes voldoende verlicht zijn of voorzie de heftrucks en andere transportvoertuigen van doeltreffende eigen verlichting. Ook is het zaak het vrachtverkeer zodanig te leiden dat het risico op aanrijdingen wordt geminimaliseerd. Meer informatie vindt u onder Regelgeving inzake verkeersveiligheid.

 

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden