MV-28 Veilig werken met persen

Bij het wisselen en bijstellen van matrijzen en rollen in een pers gelden de volgende voorschriften:

  • De werkzaamheden vinden alleen plaats nadat de pers spanningsloos is gemaakt. Dat betekent: hoofdschakelaar uit, noodstop in, werkschakelaar uit.
  • Er wordt een blokkade aangebracht op de aandrijving en/of het aanloopkoppel staat in de nulstand als extra voorziening tegen het ongewenst aanslaan van de pers en/of de zekeringen zijn verwijderd.
  • Er zijn voldoende maatregelen getroffen tegen zuurstofarme lucht. Zie hiervoor ook de volgende oplossing: ST-05 Veilig werken in besloten ruimtes (silo’s);
  • Er wordt in samenspraak met betrokken werknemers een procedure opgesteld met veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden in een pers. Deze procedure wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van de betrokken werknemers en met hen besproken.

 

Technische- en organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden