MV-30 Veilig werken met een stoomketel

Als de stoomketel enige tijd uitgeschakeld is geweest, bijvoorbeeld na een weekend, kunnen als de druk er weer op wordt gezet de leidingen gaan scheuren met mogelijk letsel als gevolg. Dat is te voorkomen:

  • Door voortdurend druk op de installatie te houden of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is,
  • Door na een periode van stilstand de hoofdafsluiter geleidelijk open te draaien om heel langzaam het stoomcircuit op druk en temperatuur te brengen.

 

Technische- en organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden