MV-18 Veilig werken in silo's bunkers en tanks

Silo’s, bunkers en tanks beschikken over de volgende veiligheidsvoorzieningen:

  • Onder een hooggelegen toegangsluik is een rooster geplaatst op plekken waar werknemers in de buurt van een geopend luik kunnen komen. Dit om valgevaar te voorkomen.
  • Deze  besloten ruimten mogen alleen volgens een procedure worden betreden (zuurstofmeting, blokkade van aan en afvoer mogelijkheid van producten) 
  • Bij het werken in metalen silo’s, bunkers en tanks gelden aanvullende extra maatregelen bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Zie de oplossing MV-25 Veilig werken in nauw geleidende ruimtes.
  • Als een werknemer in een silo over opgeslagen graan of ander product loopt is er een risico dat het materiaal gaat schuiven en de operator er in zakt en bedolven raakt. Daarom zijn zulke activiteiten alleen toegestaan onder strakke veiligheidsprocedures. In ieder geval dient de aan- en afvoer van het product te zijn afgesloten. Deze afsluiting dient deugdelijk te zijn geborgd.

 

Technische- en organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden
illustratie