GS-02 Veilig omgaan met medicijnen in de diervoedersector

Tijdens de werkzaamheden kunnen medewerkers blootgesteld worden aan medicijnen die toegevoegd worden aan diervoeders.

  • Stimuleer dat afnemers diervoeders zonder medicijnen bestellen.
  • Voorkom versleping van gemedicineerde diervoeders.
  • Geef medewerkers voorlichting over de mogelijke risico's van blootstelling aan medicijnen en maak ze er op attent dat medicijnen aan het diervoeder toegevoegd kunnen zijn.
  • Ontwikkel werkplekinstructiekaarten voor medicijnen waaraan de werknemers blootgesteld kunnen worden.
  • Kies uit de maatregelen ST01 t/m ST08 van arbeidsrisico Stof.
  • Dragen van stofmasker klasse P3 en handschoenen tijdens bijstorten medicijnen. In de RI&E moet zijn bepaald welke vorm van bescherming bij welke werkzaamheden nodig is. Zie daarvoor ook de Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van de betreffende medicijnen.

Pas een maatregel toe die zo dicht mogelijk bij de bron ligt, met als doel:

  • Voorkomen van allergieën bij medewerkers (eczeem, astma).
  • Voorkomen van resistentie van ziekteverwekkers bij medewerkers.
  • Voorkomen van vervuiling van niet-gemedicineerde diervoeders.

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden