FB-08 Vermindering fysieke belasting bij het bijstorten

In diervoederbedrijven kan fysieke belasting ontstaan bij het bijstorten van stoffen. Het is zaak een oplossing te kiezen die enerzijds zo dicht mogelijk bij de bron ligt en anderzijds ook past bij de hoeveelheid bij te storten stoffen. Hier volgen enkele mogelijkheden:

  • Pas bij het bijstorten van grote hoeveelheden de technische installatie hierop aan. Door rechtstreeks storten in de silo of door middel van big-bags die direct worden aangesloten op het stortgat, wordt de tilbelasting weggenomen.
  • Maak -zo mogelijk- afspraken met de leverancier over een beperking van het gewicht van de zakken van de bij te storten stoffen.
  • Maak gebruik van passende tilhulpmiddelen.
  • Zorg voor taakroulatie, zodat de fysieke belasting meer wordt verspreid.

Kies een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming ligt en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden